030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€315

Actualiteiten Civiel Bewijsrecht

door senior rechter mr. Tjalle Hidma

wo 10-11-21
13:00 - 17:30 uur
Breukelen
4 NOvA PO
 
 

Het civiele bewijsrecht geldt als lastig en de rechtspraak leert dat er op dit terrein vaak het een en ander misgaat. Klassieke thema's als stelplicht en bewijslastverdeling blijven de aandacht vragen en vergen het nodige van de procesdeelnemers. De tamelijk recente en belangrijke wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 oktober 2019 vragen om een andere proceshouding van advocaat/gemachtigde én van de rechter (die u daarop kunt aanspreken). Wie zich daarvan onvoldoende bewust is, doet de gerechtvaardigde belangen van de rechtzoekende tekort. Het Wetsontwerp in verband met de vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht van juni 2020 zal naar verwachting op relatief korte termijn het Staatsblad bereiken en werpt steeds nadrukkelijker zijn schaduw vooruit.

Sleutelwoorden zijn thans pre-processuele bewijsgaring en materiële waarheidsvinding. Maar hoe ver gaat dit en op welke wijze dient hieraan inhoud te worden gegeven? Hoe gaan rechters anno 2021 om met hun 'regie-rol' en op welke wijze dient u als advocaat hierop te preluderen? En hoe kunt u de mondelinge behandeling-nieuwe-stijl (zie art. 87 lid 3 Rv) optimaal benutten? Een diepgaande kennis van het hedendaagse bewijsrecht voorkomt verrassingen en stelt u in staat de belangen van uw cliënt adequaat te behartigen.

Aan de hand van recente en klassieke jurisprudentie en uit het (rechters)leven gegrepen rechtsvragen wordt het bewijsrecht tijdens deze cursus integraal, interactief en gestructureerd behandeld.

Aan bod komen onder andere:

* De regie-rol van de rechter en hoe de rechter te beïnvloeden
* 'Bezint eer ge begint': over pre-processuele bewijsgaring
* Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht
* Optimaal benutten van schriftelijke getuigenverklaringen
* Het belang van de mondelinge behandeling als 'hart' van de procedure
* Stelplicht: wat houdt deze in en hoe ermee om te gaan?
* Bewijslast en bewijsrisico; waarom gaat het zo vaak fout?
* Causaliteitsvragen
* Bewijsvermoedens
* Bewijsaanbod
* Producties
* Hoe om te gaan met getuigenbewijs?
* Bewijs door middel van (partij)deskundigen
* Moderne bewijsmiddelen en onrechtmatig verkregen bewijs
* De meerwaarde van aktebewijs als preuve préconstituée

U bent in één middag weer helemaal up-to-date. Schrijf u nu in voor de cursus "Actualiteiten Civiel bewijsrecht"!

Doelgroep: advocaten en (bedrijfs)juristen
Niveau: verdieping

 

Programma

 

Programma

12:30Inloop met koffie en thee

13:00Begin cursus

Over de 'plaats' van het civiele bewijsrecht: de rolverdeling tussen rechter en partijen anno 2021 e.v.
Over fundamentele én paradoxale uitgangspunten in het hedendaagse bewijsrecht, de wijzigingen per 1/10/2019, de vooruitgeworpen schaduw van het Ontwerp Nieuw bewijsrecht (juni 2020): de praktijk van het bewijsrecht is / wordt écht anders en vergt een principieel andere inzet van rechterlijke macht - die daarop kan worden aangesproken! - en advocatuur.

14:30 Korte pauze

14:45Vervolg cursus

Art. 150 Rv als spil van het geding.
Over dingen die niet voorbijgaan: stelplicht en bewijsrecht, bestrijdende of bevrijdende verweren, (zuivere) omkering van het bewijsrisico, rechterlijke-, wettelijke- en jurisprudentiële vermoedens, causaliteitsproblemen e.d.

16:15Pauze met warme snack

16:30Vervolg cursus

Aanbieden en bijbrengen van bewijs, de waardering daarvan en de bewijskracht van akte-bewijs.
Over effectief gebruik van producties, het al dan niet honoreren van een bewijsaanbod, het (heropenen van) getuigenverhoren, het belang van schriftelijke getuigenverklaringen, onrechtmatig verkregen bewijs, de maatstaf bij de waardering van bewijs en tegenbewijs alsmede het onderscheid tussen uitwendige-, formele- en materiële bewijskracht van akte-bewijs en het daartegen te leveren tegenbewijs

17:30Einde cursus

Sprekers

 
mr. T.R. Hidma

senior rechter bij rechtbank Overijssel

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen