030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€395

Het civiele bewijsrecht in de praktijk

door senior rechter mr. Tjalle Hidma

wo 07-10-20
10:00 - 17:00 uur
Breukelen
6 NOvA PO
 
 

Het civiele bewijsrecht geldt als lastig en de rechtspraak leert dat er op dit terrein vaak het een en ander misgaat. Klassieke thema's als stelplicht en bewijslastverdeling blijven de aandacht vragen en vergen het nodige van de procesdeelnemers. De recente en belangrijke wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 oktober 2019 vragen om een andere proceshouding van advocaat/gemachtigde én van de rechter (die u daarop kunt aanspreken). Wie zich daarvan onvoldoende bewust is, doet de gerechtvaardigde belangen van de rechtzoekende tekort. Het Wetsontwerp Nieuw bewijsrecht wordt naar verwachting op korte termijn in behandeling genomen, en werpt steeds nadrukkelijker zijn schaduw vooruit. De conclusie is dat het bewijsrecht als het hart van het burgerlijk procesrecht op een kruispunt staat, waarbij de in 2002 ingezette herziening stringent wordt doorgetrokken.

Sleutelwoorden zijn pre-processuele bewijsgaring en materiële waarheidsvinding. Maar hoe ver gaat dit en op welke wijze dient hieraan inhoud te worden gegeven? Hoe gaan rechters om met hun nieuwe 'regie-rol' en op welke wijze dient u als advocaat hierop te preluderen? En hoe kunt u de mondelinge behandeling-nieuwe-stijl (zie art. 87 lid 3 NRv) optimaal benutten? Een diepgaande kennis van het hedendaagse bewijsrecht voorkomt verrassingen en stelt u in staat de belangen van uw cliënt adequaat te behartigen.

Aan de hand van recente en klassieke jurisprudentie en uit het (rechters)leven gegrepen rechtsvragen wordt het bewijsrecht integraal, interactief en gestructureerd behandeld.

Aan bod komen onder andere:

* De regie-rol van de rechter en hoe de rechter te beïnvloeden
* 'Bezint eer ge begint': over preprocessuele bewijsgaring
* Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht
* Schriftelijke getuigenverklaringen
* Het belang van de zitting als 'hart' van de procedure
* Stelplicht: wat houdt deze in en hoe ermee om te gaan?
* Bewijslast en bewijsrisico; waarom gaat het zo vaak fout?
* Causaliteitsvragen
* Bewijsvermoedens
* Het bewijsaanbod
* Producties
* Aktebewijs als preuve préconstituée
* Hoe om te gaan met getuigenbewijs?
* Bewijs door middel van (partij)deskundigen
* Moderne bewijsmiddelen en onrechtmatig verkregen bewijs
* Bewijswaardering

U bent in één dag weer helemaal up-to-date. Schrijf u nu in voor de cursus "Het civiele bewijsrecht in de praktijk".

Doelgroep: advocaten en (bedrijfs)juristen
Niveau: verdieping

 

Programma

 

Programma

9:00Inloop met koffie en thee

9:30 Begin cursus

De regie-rol van de rechter en hoe de rechter te beïnvloeden
'Bezint eer ge begint': over preprocessuele bewijsgaring
Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht
Schriftelijke getuigenverklaringen
Het belang van de zitting als 'hart' van de procedure

11:00 Pauze

11:15 Vervolg cursus

Stelplicht: wat houdt deze in en hoe ermee om te gaan?
Bewijslast en bewijsrisico; waarom gaat het zo vaak fout
Causaliteitsvragen
Bewijsvermoedens
Het bewijsaanbod

12:45Lunchpauze

Uitgebreid lunchbuffet

13:30 Vervolg cursus

Producties
Aktebewijs als preuve préconstituée
Hoe om te gaan met getuigenbewijs

15:00 Pauze

15:15 Vervolg cursus

Bewijs door middel van (partij)deskundigen
Moderne bewijsmiddelen en onrechtmatig verkregen bewijs
Bewijswaardering
Vragen?

17:00Einde cursus

Sprekers

 
mr. T.R. Hidma

senior rechter bij rechtbank Overijssel

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen