030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€355

Actualiteiten Vermogensrecht

De meest recente Hoge Raad-arresten ontleed

vr 01-11-19
10:00 - 16:00 uur
Breukelen
5 NOvA PO / 5 KNB PE
 
 

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de meest actuele jurisprudentie over het Vermogensrecht? NJB-kroniekschrijver prof. mr. dr. Edwin van Wechem bespreekt tijdens deze cursus wat de impact is van de vele nieuwe belangwekkende uitspraken en ontwikkelingen, zoals die worden behandeld in de halfjaarlijkse ‘Kroniek van het Vermogensrecht’ in de NJB-uitgave ‘Staat van het Recht’.

Alle voor de praktijk belangrijke jurisprudentie komt tijdens deze cursus aan bod. Edwin van Wechem analyseert tijdens de cursus de arresten en hij bespreekt bij ieder arrest wat de betekenis ervan is voor de praktijk. Waar mogelijk reikt hij concrete toepassingen voor de praktijk aan.

Voorts besteedt Edwin van Wechem onder andere aandacht aan:

• de uitleg van overeenkomsten, in het bijzonder duurovereenkomsten
• beëindiging van overeenkomsten
• schadebegroting
• boetebeding
• het kooprecht
• aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
• ontwikkelingen in het goederenrecht

De vorige editie van deze cursus is beoordeeld met een 8,9 gemiddeld! Een opmerking van een deelnemers: "Geëngageerd spreker die boeit van begin tot eind". 

Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen en bedrijfsjuriste
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

9:30Ontvangst met verse koffie en thee

10:00Begin Cursus

Bespreking Hoge Raad-arresten
• Hoge Raad 16 april 2016 : duurovereenkomst tussen provincie en gemeenten. Opzegging mogelijk?
• Het arrest van Golden Earring (Hoge Raad 7 juli 2017). Is klachtplicht (art. 6:89 BW) van toepassing bij voortdurend tekortschieten?
• Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW) Hoge Raad10 juni 2016 Bij echtscheiding afgeweken van huwelijkse voorwaarden m.b.t. verevening pensioenrechten.
• Voordeelstoerekening: schadeclaim wegens onrechtmatig handelen door schending kartelverbod.
• Uitleg van overeenkomsten, Hoge Raad 8 juli 2016 een geschil over afgesproken rente in hypotheekakte.
• Exoneratiebedingen zoals in HR 24 juni 2016: Opdrachtnemer aansprakelijk voor foutieve sterkteberekeningen bij bouw schip?
• Uitleg huurgarantie HR 9 december 2016: Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed?

12:00Uitgebreid lunchbuffet

12:45Vervolg programma

• Schadebegrotingen
• Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
• Vaststellingsovereenkomsten en schadevergoedingen

14:15Middagbreak

14:30Vervolg Cursus

• Aanvang en doorbreking van de verjaringstermijn
• Hoge Raad 2 juni 2017 : toezichthoudersaansprakelijkheid. Was er sprake van onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie op naleving asbestverbod?
• Hoge Raad en werkgeversaansprakelijkheid, inzake art.6: 170 BW (HR 14 juli 2017)
• Wanprestatie en onrechtmatige daad
• En vele andere actuele uitspraken

16:00Einde Cursus

Sprekers

 
prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem

adviseur contractenrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen