030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€375

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

Alvast goed voorbereid op 1 januari 2024

wo 13-09-23
13:00 - 17.30 uur
Breukelen
4 NOvA PO
 
 

Op 14 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024! De Omgevingswet komt daarmee steeds dichterbij. 

Voor u als advocaat, jurist of legal counsel verandert er een hoop met de introductie van het nieuwe omgevingsrecht. U gaat werken met nieuwe instrumenten die een geheel andere aard en opzet kennen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van het omgevingsplan, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA-vergunning), en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ (in plaats van inrichting in de zin van de Wet milieubeheer), enz.

Deze cursusmiddag is praktisch van opzet en vormt een goede voorbereiding op de op handen zijnde Omgevingswet. Prof. mr. Gerrit van der Veen (partner, AKD Benelux Lawyers) en mr. Lukas Baars (senior consultant ruimtelijke ordening en omgevingsrecht, Aveco de Bondt) geven u handvatten die u kunt gebruiken om de resterende voorbereidingstijd tot 1 januari 2024 goed te benutten!

Doelgroep: advocaten, legal counsels, bedrijfsjuristen
Niveau: 
basis en verdieping

 

Programma

 

Programma

12.30Ontvangst met verse koffie en thee

13.00Omgevingswet – deel I: inleiding, kerninstrumenten, bouwen

Inleiding op het nieuwe stelsel
- Achtergronden van de nieuwe wet
- Opzet en inhoud van de wet
- Nieuwe begrippen, nieuwe methodiek – wat is belangrijk voor de juridische praktijk?

Kerninstrumenten en hun werking, o.a:
- omgevingsplan
- omgevingsvergunning
- omgevingsvisie
- omgevingswaarden en instructieregels

Bouwen en nieuwe ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet
- Bouwregelgeving in de Omgevingswet: belangrijkste veranderingen
- Verdieping ‘BOPA’- en ‘OPA’-omgevingsvergunning
- Veranderingen, afgezet tegen huidige ‘kruimelgevallenregeling’ (bijlage II Bor)

14.30Pauze

14.45Omgevingswet – deel II: omgevingsplan, milieuthema’s

Verdieping inhoud en functie omgevingsplan
- Nieuwe opzet omgevingsplan als ‘vervanger’ bestemmingsplan
- Integratie milieuspoor in omgevingsplan
- Opname diverse verordenende bepalingen – waar op te letten?
- Werking DSO: gebruik TAM-IMRO, STOP-TPOD-standaarden (als vervanger van ‘ruimtelijke plannen’)

Milieuthema’s in de Omgevingswet
- Belangrijke veranderingen
- Behandeling wijzigingen milieuthema’s
- Externe veiligheid, geluid, geur, bodem e.a.
- Nieuwe stijl milieuzonering (VNG-brochure)

Praktische toepassing
- Bij gebruik omgevingsplan, BOPA, nieuwe opzet OLO en nieuwe plansoftware

16.15Pauze

16.30Omgevingswet – deel III: overgangsrecht, casuïstiek

Overgangsfase (van oud naar nieuw stelsel)

Overgangsrecht
- Vergunning- en meldingplichten; maatwerkvoorschriften Wm/Activiteitenbesluit
- Bruidsschat (omgevingsplannen)

Behandelen van een (uitgebreide) casus
- met toepassing van de belangrijkste kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning)*

* Inbreng eigen casuïstiek mogelijk

17.30Einde cursus

Sprekers

 
prof. mr. G.A. van der Veen

Advocaat bij AKD, bijzonder hoogleraar Milieurecht Rijksuniversiteit Groningen.

Meer
Mr. L. Baars

Senior consultant ruimtelijke ordening en omgevingsrecht bij ingenieursbureau Aveco de Bondt

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen