030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€315

De nieuwe rechtspositie van de ambtenaar

vr 15-11-19
10:00 - 15:00 uur
Breukelen
4 NOvA PO
 
 

Zeer actueel! De Aanpassingswet Wnra is op 28 maart jl. door de Tweede Kamer aangenomen en is op 16 april jl. als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is naar verwachting op 1 januari 2020 een feit. De transitie van het ambtenarenrecht vindt nu al plaats. Recent zijn bijvoorbeeld de CAO Gemeenten en de CAO provincies afgesloten.

Juridisch vormt deze normalisering een grote uitdaging. Voor veel overheidswerkgevers en ambtenaren houdt het een omslag naar het civiele arbeidsrecht in. Op de datum van inwerkingtreding van de wet vindt deze omslag direct plaats. De nodige voorbereidingen kosten tijd. Hoe bereidt u zich hier op voor? Wat gaat er precies veranderen en hoe gaan u en uw cliënten daar mee om? Welke kansen biedt de normalisering voor uw praktijk? Waar moet u nu al rekening mee houden?

In deze cursus maken arbeids- en ambtenarenrecht specialisten dr. mr. Steven Jellinghaus (advocaat, mediator en universitair docent) en mr. drs. Els Huisman (advocaat) u wegwijs in de nieuwe rechtspositie van de ambtenaar. Wat is het doel van de normalisering, wanneer treedt een en ander in werking, wat gaat er allemaal veranderen en hoe ziet het overgangsrecht eruit? Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen de sectoren? Recent zijn de CAO gemeenten en CAO provincies afgesloten. Ook hier gaan de docenten tijdens deze cursus op in. Dit is een greep uit de vragen waar u tijdens deze cursus antwoord op krijgt. Wat deze cursus uniek maakt is dat de docenten na de bespreking van het juridisch kader, aan de hand van casusposities met een drietal onderwerpen de diepte in gaan:

Na deze cursus bent u helemaal op de hoogte van de veranderingen en hoe u met die veranderingen in uw praktijk om moet gaan.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, HR, juristen
Niveau: Actualiteiten

 

Programma

 

Programma

09:30Ontvangst met verse koffie en thee

10:00Juridisch kader: de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Doel van de normalisering
Inwerkingtreding en stand van zaken wetgevings- en implementatieproces
Het nieuwe begrip ‘ambtenaar’
De reikwijdte van het normaliseringsproces
Ambtenarenrecht versus arbeidsrecht
Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
Van rechtspositieregeling naar cao
Van bestuursrecht naar civiel recht
De nieuwe Ambtenarenwet
Overgangsrecht
Stand van zaken binnen de diverse sectoren

11:00De diepte in: het nieuwe begrip ‘ambtenaar’ en de nieuwe Ambtenarenwet

De diepte in: het nieuwe begrip ‘ambtenaar’ en de nieuwe Ambtenarenwet
Aan de hand van casusposities en voorbeelden wordt onder meer:
verkend wie ambtenaar blijven, wie ambtenaar worden en wie de ambtenarenstatus verliezen;
uitgewerkt welke regelingen de nieuwe Ambtenarenwet bevat en welke juist niet;
welke gevolgen de wetswijziging heeft voor de ambtenaren die niet onder de reikwijdte van de normaliseringsslag vallen.

12:00Lunch

12:45De diepte in: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

Aan de hand van casusposities en voorbeelden wordt onder meer stilgestaan bij:
de juridische problematiek en aandachtspunten voor de praktijk geschetst ten aanzien van de overgang van de aanstelling naar de arbeidsovereenkomst en het overgangsrecht daaromtrent;
de rechtspositieregeling die volgens het overgangsrecht ‘als ware cao’ zal fungeren, voor zover niet strijdig met de wet;
de verandering van het ontslagstelsel;
de veranderende rol van de vakbonden en de medezeggenschap;
de aansprakelijkheid van de overheidswerkgever;
reorganisaties en privatisering.

13:45Pauze

14:00De diepte in: van bestuursrecht naar civiel recht

Aan de hand van casusposities en voorbeelden wordt onder meer stilgestaan bij:
de overgang van bestuursrecht naar civiel recht;
formele rechtskracht;
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
het overgangsrecht.

15:00Einde

Sprekers

 
mr. drs. E. Huisman

Advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators

Meer
dr. mr. S. Jellinghaus

Advocaat en universitair docent

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen