030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€355

Actueel! Flexibele arbeidsrelaties: van payrolling tot zzp’er

De fiscale en civiele do’s en don'ts

ma 02-11-20
10:00 - 16:00 uur
Breukelen
5 NOvA PO
 
 

Flexibele arbeidsrelaties: de do’s en dont’s. Waar liggen de risico’s voor de inhuurder? Zowel voor payrolling als voor de inhuur van zzp’ers zijn nieuwe maatregelen aangekondigd: de Wet arbeidsmarkt in balans is op 1 januari 2020 in werking getreden. Payrolling blijft mogelijk maar het ‘soepele’ arbeidsrechtelijke regime voor de uitzendovereenkomst is buiten toepassing verklaard. En hoe moeten de relaties binnen platformarbeid worden beoordeeld?

De Wet DBA wordt vervangen. De contouren voor het nieuwe systeem zijn bekend en toegelicht in de diverse hoofdlijnenbrieven van SZW en de wetsvoorstellen die ter internetconsultatie zijn aangeboden.  Verder is een deel uitgewerkt in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Nog steeds is er veel onduidelijkheid over de ‘weg’ naar het nieuwe systeem en het nieuwe systeem zelf.

Per 1 januari 2020 zijn de regels en de handhaving door de Belastingdienst verder aangescherpt. Er blijft onrust bestaan. Zeker nu de handhaving is uitgebreid en is niet alleen gericht op de groep kwaadwillenden maar ook op opdrachtgevers die aanwijzingen van de Belastingdienst niet of niet voldoende binnen de gestelde termijn van drie maanden opvolgt.  Wordt hierdoor bijvoorbeeld ook de opdrachtgever kwaadwillend wiens voorgelegde modelovereenkomst door de Belastingdienst is afgewezen en die daar niets mee heeft gedaan? En wat is het risico als de opdrachtgever vooraf zekerheid wil over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen en andere vragen zowel op fiscaal, als op civiel gebied.

Fiscalist Linda Jansen en advocaat Steven Palm bespreken deze dag alle actualiteiten met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties waarbij zij onder meer de vervanging van de Wet DBA en de overgangsregeling bespreken. Er komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde en u kunt uiteraard ook uw eigen ervaringen voorleggen aan de docenten. Vragen die onder meer aan de orde komen zijn:

In deze cursus krijgt u handvaten aangereikt om uw cliënten in de praktijk goed te adviseren op dit gebied. Kortom; een cursus over een zeer actueel onderwerp die u niet mag missen.

Doelgroep: HR-managers en arbeidsrechtadvocaten
Niveau: actualiteiten; academisch niveau

 

Programma

 

Programma

9:30Ontvangst met koffie en thee

10:00Kader beoordeling arbeidsrelaties - Linda Jansen

Beoordeling arbeidsrelatie voor de loonheffingen: de theorie
Wanneer is er sprake van een ‘echte’ dienstbetrekking?
In hoeverre speelt de civiele rechtspraak een rol bij de beoordeling van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen (o.m. het Gouden Kooi arrest, het Notarissenarrest, Groen/Schroevers, Post NL uitspraken)
Wanneer is er sprake van een fictieve dienstbetrekking?
Welke inhoudingen/afdrachten zijn verschuldigd bij een echte of fictieve dienstbetrekking?
Op welke wijze kan opdrachtgever nu zekerheid verkrijgen dat er geen inhoudingsplicht is, oftewel hoe werkt de overgangsregeling ten aanzien van de Wet DBA?
Welke inzichten beidt het nieuw aangekondigde systeem?
Wanneer maak je gebruik van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is gepubliceerd?
Op welke wijze maak je van een modelovereenkomst gebruik, in hoeverre kan je de overeenkomst bijvoorbeeld aanpassen?
Wat mag wel/niet in de overeenkomst staan?
Fiscale risico’s bij payrolling of inlening van werknemers van derden. Hoe deze risico’s te beperken of te voorkomen?

11:00Pauze

11:15Behandeling praktijkvoorbeelden - Linda Jansen

Inhuur van een zzp’er (natuurlijk persoon): in dit onderdeel wordt onder meer ingegaan op de ondernemersfaciliteiten, hoe werkt de vrijwaringsbepaling, het verhaalsverbod uit de WFSV.
Inhuur van een zzp’er die via een BV werkzaam is: in dit onderdeel wordt onder meer aandacht besteed aan de inlenersaansprakelijkheid en de doorbetaaldloonregeling.
Inhuur van flexkrachten via een tussenkomstbureau (payrolling, uitzending, zzp’ers): wanneer is er sprake van een fictieve dienstbetrekking?
Inhuur van flexkrachten via bemiddeling (zzp’ers): ingegaan wordt op het onderscheid tussen bemiddeling en tussenkomst, zijn de fiscale risico’s groter bij bemiddeling?

12:30Lunch

13:00Civiele aspecten – Steven Palm

Verschil uitzenden/payrollen/zzp-er/detacheren/contracting
Consequenties van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ voor flex: seizoensarbeid, oproepovereenkomst, min-max contract, payroll, uitzending, contracting
Mogelijkheden en risico’s platformarbeid: er is meer platformarbeid dan Uber, Deliveroo en Helpling

14:15Pauze

14:30Vervolg civiele aspecten - Steven palm

Civielrechtelijke aandachtspunten bij opstellen contracten voor zzp’ers
Arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst, vervoerovereenkomst, aanneming van werk, managementovereenkomst
Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij zzp’ers
Non-concurrentie, beëindiging en opzegtermijnen bij zzp’ers

16:00Einde cursus

Sprekers

 
drs. L. Jansen

Fiscalist

Meer
mr. dr. S. Palm

Advocaat bij Windt Le Grand Leeuwenburgh

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen