030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€315

Modernisering van personenvennootschappen, vereniging en stichting, BV en NV

Actualiteiten

do 31-10-19
10:00 - 15:00 uur
Breukelen
4 NOvA PO / 4 KNB PE
 
 

Het ondernemingsrecht is in beweging. Tijdens deze cursus bespreekt professor Kid Schwarz de modernisering van personenvennootschappen, vereniging, stichting, BV en NV. In het voorjaar passeerde het consultatiewetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen de consultatieronde. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op een voorstel dat werd ontwikkeld door de Werkgroep van Martin van Ollfen, die een initiatief nam om een concept voorstel te schrijven en te presenteren. Helaas heeft de wetgever in het consultatiedocument op onderdelen een afwijkend voorstel gedaan, dat opnieuw discussie zal uitlokken.

Daarbij behandelt de docent de rechtspraak die de personenvennootschap de afgelopen jaren van kleur heeft doen verschieten in het licht van de aanstaande formele wijzigingen van maatschap, VOF en CV. De docent staat ook stil bij de BV met een maatschapsachtig karakter en hij beziet de voor- en nadelen van de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid in vergelijking met de mogelijkheden die de BV biedt.

Na deze cursus weet u zich goed op de hoogte van het huidig en toekomstig personenvennootschapsrecht.

Ook de recente ontwikkelingen op het terrein van de BV komen aan bod. Na de invoering van het nieuwe BV-recht per 1 oktober 2012 en de aanpassing van het NV- en BV-recht bij de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht per 1 januari 2013, is een aantal rechtsvragen met betrekking tot de regeling uitgekristalliseerd in rechtspraak en literatuur. Tijdens deze cursus krijgen deze rechtsvragen nader aandacht. Tevens wordt op dit moment gewerkt aan de modernisering van het NV-recht, zowel waar het betreft de beursvennootschap alsook de niet-beursgenoteerde NV. Ook deze ontwikkelingen passeren tijdens deze cursus de revue.

Naar verwachting zal op korte termijn het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen worden ingevoerd, in welk voorstel het verenigingen- en stichtingenrecht nogal ingrijpend wordt aangepast. Ook op deze veranderingen gaat de docent in.

Kortom; een actuele cursus gegeven door een topdocent. Dat wilt u toch niet missen?

Doelgroep: advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

9:30Ontvangst met koffie en thee

10:00Deel I

Inleiding en behandeling maatschap.
De VOF in wetgeving en rechtspraak.

12:00Lunch

13:00Deel II

De CV en de nieuwe mogelijkheden van de rechtsvorm op basis van recente rechtspraak.
De BV als personenvennootschap ingericht; mogelijkheden en voor- en nadelen in vergelijking met de maatschap.

15:00Einde cursus

Sprekers

 
prof. mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht, partner Baker Tilly Berk

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen