030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€355

Masterclass tactisch procederen

Door senior raadsheer Steven Venhuizen

do 31-10-19
13:30 - 19:30 uur
Rotterdam
5 NOvA PO
 
 

Tijdens deze middag krijgt u een kijkje in de keuken van de civiele rechter. Senior raadsheer mr. Steven Venhuizen maakt inzichtelijk wat een rechter belangrijk vindt en hoe u hier uw voordeel mee kunt doen als advocaat.

Mr. Steven Venhuizen beantwoordt onder andere de volgende vragen:

Door op de hoogte te zijn van de werkwijze van een rechter kunt u uw verhaal op een zo gunstig mogelijke wijze aan de rechter voorleggen. Hiermee verhoogt u uw kansen op succes!

Na het volgen van deze praktische cursus:

Let op: de regels van de dagvaardings- en vorderingsprocedure gelden als uitgangspunt. Veel van de te behandelen regels gelden echter algemeen, dus ook voor de verzoekschriftprocedures.

Doe er uw voordeel mee en kom naar deze populaire cursus van LegalPlanet.

Doelgroep: advocaten en juristen
Niveau: verdieping en actualiteiten

 

Programma

 

Programma

13.00 inloop met koffie en thee

13.30Begin cursus Blok 1

- Processtukken (o.a.):
* digitale procesinleiding of dagvaarding/verzoekschrift (recente ontwikkelingen digitalisering)
* forumkeuze onder KEI
* uitstellen en verval van recht

- Onderbouwing stellingen (o.a.):
* stelplicht voor vordering en verweer
* de voordelen van de verzwaarde stelplicht
* eisen bewijsaanbod
* bewijsaanbod en contra-enquête
* telehoren, skype en facetimen

15.00Middagbreak

15.15Vervolg cursus Blok 2

- Zittingen (o.a.)
* CnA: zijn aktes of conclusies vooraf toelaatbaar?
* CnA: grenzen van de rechtsstrijd (19-1, 23, 24, 25, 149-1)
* pleidooi of mondelinge behandeling mogelijk/verplicht?
* beeld en geluidsopnamen

- Incidenten (o.a.)
* schorsing partijdebat?
* beslissing eerst en vooraf?
* 223-voorlopige voorziening of kort geding?
* 843a-exhibitie of 22-bevel?

16.45Middagbreak

17.00Vervolg cursus Blok 3

- De rechter en het vonnis:
* wijziging in regels vrijwillige jurisdictie (96)
* rechterswisseling
* enkelvoudig zitten – meervoudig beslissen?
* onwelgevallig tussenvonnis: tussentijds appel of terugkomen bindende eindbeslissing?
* onwelgevallig eindvonnis: hoger beroep of herstel door rechtbank (31/32)?

- Rechtsmiddelen (summier)
* verzet: termijnen en proces inleidend stuk
* verzet of tegenspraak (140)?
* appeltermijnen: begin en einde
* oproepingstermijn dagvaardingsprocedure, anticipatie en ontslag van instantie
* grieven/gronden binnen de appeltermijn?
* tardieve grieven/gronden “binnensmokkelen”
* 69-wissel: mogelijkheid tardieve aanvulling gronden?

18.00Pauze met broodjesbuffet

18.30Vervolg cursus

Vervolg Blok 3
Vragen?

19.30Einde cursus

Sprekers

 
mr. S.M.A.M. Venhuizen

Senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Meer

Locatie

 
Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam