030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€355

Verdiepingscursus Gezag en Omgangsgeschillen

Door prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

di 22-09-20
10:00 - 16:00 uur
Breukelen
5 NOvA PO / 5 KNB PE
 
 

Problemen en geschillen omtrent het gezag of de omgangsregeling zijn voor u als familierechtspecialist dagelijkse kost. Maar bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten rondom de beslismogelijkheden van een familierechter in omgangsregelingen? En wat zijn de mogelijkheden als een ex-partner de opgelegde omgangsregeling niet nakomt? Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek geeft op onder andere deze vragen een antwoord en hij doet dit aan de hand van recente actualiteiten, recente jurisprudentie en casuïstiek.

Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek licht de materie toe vanuit een wetenschappelijke en praktisch oogpunt. Uiteraard is er gelegenheid om een casus uit uw eigen adviespraktijk aan hem voor te leggen. Doe er uw voordeel mee en schrijf u nu in voor de verdiepingscursus “ Gezag en Omgangsgeschillen" van LegalPlanet.

Aan bod komen tijdens deze cursus de volgende onderwerpen:

Afstamming
• Actualiteiten
• Juridisch ouderschap
• Adoptie
• Art. 1:394 en 1:207 BW
• Verlies juridisch ouderschap door ontkenning, vernietiging en herroeping en de rechtsgevolgen
• Rechtsgevolgen juridisch ouderschap

Gezag
• Actualiteiten
• Ouderlijk gezag binnen/buiten huwelijk
• Voogdij
• Biologische/juridische ouders
• Informele rechtsgang minderjarigen
• Geschillenregeling van art. 1:253a lid 1 BW

Omgang
• Actualiteiten
• Positie ouder met en zonder gezag; ontzegging, schorsing, handhaving contact/nauwe persoonlijke betrekkingen
• Beslismogelijkheden van de rechter
• Wat zijn de (on)mogelijkheden bij het niet-nakomen van de door de rechter opgelegde of door de ouders afgesproken zorg/omgangsregeling
• Verdeling van zorg- en opvoedingstaken (art 1:253a BW)
• Informatie- en consultatierecht

Schrijf u nu in!

De precieze invulling van het programma wordt kort voor de cursusdatum bekend gemaakt.

Doelgroep: advocaten, juristen en (kandidaat-)notarissen
Niveau: Verdieping en actualiteit

 

Programma

 

Programma

9:30 Inloop met koffie en thee

10:00Begin cursus

Blok 1

12:00Lunchpauze

12:45Vervolg cursus

Blok 2

14:15Pauze

14:30Vervolg cursus

Blok 3

16:00Einde cursus

Sprekers

 
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Bosch, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen