030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€199

Online cursus Bestuur en toezicht, in het bijzonder bij non-profit en semipublieke instellingen

do 29-10-20
13:00 - 16:30 uur
Online
3 NOvA PO / 3 KNB PE
 
 

Zeer Actueel! Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari jl. door de Tweede Kamer aangenomen! Daarmee komen belangrijke wetswijzigingen voor stichtingen en verenigingen steeds dichterbij.

Een greep uit de wijzigingen:

In deze cursus komen regels die verband houden met bestuur en intern toezicht bij stichtingen en verenigingen aan de orde.

Daarbij stipt mr. dr. Marleen van Uchelen actuele rechtspraak aan. Zij gaat in op governanceregels en governancecodes voor een aantal specifieke soorten stichtingen, zoals semipublieke instellingen, culturele instellingen en algemeen nut beogende instellingen. De docent gaat ook in op op sociale en maatschappelijke ondernemingen. Bovendien belicht de docent de door de Tweede Kamer aangenomen wijzigingen die zijn opgenomen in het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen

Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

12:30Ontvangst online

13:00Bestuur en toezicht - Deel I

Introductie
Soorten en typen stichtingen en verenigingen
Relevante regels: Boek 2 BW en Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, sectorale governanceregels en sectorcodes, ANBI-vereisten
Algemene kenmerken van de vereniging en de stichting, overeenkomsten en verschillen met andere rechtspersonen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie
Vormen van intern toezicht en governancemodellen (raad van toezichtmodel, one tier board, bestuur+directiemodel)

14:30Middagbreak

15:00Bestuur en toezicht - Deel II

Aandachtspunten voor statuten en reglementen
Interne en externe verantwoording (jaarstukken) en decharge
Mogelijkheden van belanghebbenden (aantasten besluiten, ontbinding vorderen, enquete instellen, ontslag van stichtingsbestuurders via de rechtbank), mede aan de hand van actuele jurisprudentie
Interne aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders (huidig en komend recht), mede aan de hand van actuele jurisprudentie

16:30Einde cursus

Sprekers

 
mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper

Docent aan UvA en kandidaat-notaris bij Houthoff

Meer