030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€215

Online Cursus Actualiteiten Huurrecht

Incl. recente corona-uitspraken

wo 06-07-22
13:00 - 16:30 uur
Online
3 NOvA PO / 3 KNB PE
 
 

Door omstandigheden kan deze online cursus helaas geen doorgang vinden. Deze cursus bieden wij opnieuw aan op 10 oktober 2022 van 13.00 u-16.30 u:

Klik hier voor meer informatie en inschrijven 

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over middenhuur, het faillissement van Cool Cat, uit de hand gelopen renovaties en woonfraude geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en intensievere beoordeling door de rechter maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
• Bestaat al een huurovereenkomst indien overeenstemming bestaat over de essentialia van de huur?
• Wat is de invloed van de richtlijn oneerlijke bedingen op bepalingen in de huurovereenkomsten met consumenten, bijvoorbeeld t.a.v bewijsbedingen?
• Wie draagt de bewijslast van kwalificatie van het gehuurde?
• Is de tendens tot nuancering van de nakoming van de formaliteiten bij opzegging door de huurder juist?
• Brengt het arrest met beantwoording van prejudiciële vragen over ontbinding van de huur een verandering met zich mee t.a.v. de bestaande jurisprudentie?
• Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen?
• Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid 1 BW drie jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
• Kan de verhuurder van woonruimte die een renovatie uitvoert op grond van het Portaal-arrest onder de verplichting tot betaling van de wettelijke vergoeding uit?
• Is het enkele risico van overlast als gevolg van hennep, prostitutie in het gehuurde of verboden wapenbezit voldoende voor ontruiming van het gehuurde?
• Wat zijn de spelregels voor afrekening van servicekosten van bedrijfsruimte?
• Wordt de opzegging van dringend eigen gebruik van winkelruimte strenger beoordeeld?
• Welke tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten krijgt de huurder van winkelruimte?
• Wordt de goedkeuring van afwijkende bedingen strenger beoordeeld?
• Kunnen de kosten van afschrijving van een collectieve verwarmingsinstallatie van woonruimte als servicekosten worden doorbelast?

En vanzelfsprekend bespreekt de docent mr. Elout Korevaar (vastgoedrecht advocaat en universitair docent huurrecht aan de universiteit Leiden) de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.

Doelgroep: advocaten, (kandidaat)notarissen, (bedrijfs)juristen
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

13:00Start online cursus

Actualiteiten 2022 met nieuwe wet-, regelgeving en de meest actuele jurisprudentie

14.30Korte pauze

14.45Volg cursus

Actualiteiten 2022 met nieuwe wet-, regelgeving en de meest actuele jurisprudentie

16:20Einde cursus

Sprekers

 
mr. E.P.W. Korevaar

Advocaat bij Weebers Vastgoed Advocaten en Universitair docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

Meer

Vergelijkbare cursussen

 
€169

Online cursus WWFT voor advocaten zonder WWFT praktijk

Als advocaat bent u verplicht een maal per twee jaar een cursus te volgen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financier...

mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Universitair docent aan de RUG en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek

2 NOvA PO  
169 euro
23-12-22
12:00 - 14:00 uur
Online