030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€139

Online cursus WHOA in crisistijd

vr 02-10-20
10:00 - 12:15 uur
Online
2 NOvA PO / 2 KNB PE
 
 

Zeer actueel! Op 26 mei jongstleden is het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen door de Eerste Kamer - en dat ligt in de lijn der verwachting - kan de wet gebruikt worden om de schuldenberg die door de Corona-crisis is ontstaan te saneren.

Tijdens deze cursus behandelt Erik de Kloe de belangrijkste inhoudelijke aspecten van de WHOA (inclusief de aangenomen amendementen). Onder meer het initiatiefrecht van schuldeisers, de klassenindeling en de homologatiecriteria komen aan bod. Ook bespreekt hij de betekenis van de WHOA voor het MKB, zowel vanuit het perspectief van de schuldenaar als vanuit het perspectief van schuldeisers. Tot slot gaat de docent in op de vraag of de WHOA een effectief instrument is om een financiële crisis, die mogelijk volgt op de Corona-crisis, het hoofd te bieden.

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten, notarissen
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

9:30Ontvangst online

10:00Start online cursus

11:00Pauze

11:15Vervolg online cursus

12:15Einde online cursus

Sprekers

 
mr. H.J. de Kloe

Docent Ondernemings- en Insolventierecht aan de Erasmus Universiteit

Meer