030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€199

Online cursus Machtsverhoudingen binnen vennootschappen

Taken en verantwoordelijkheden van het management, joint ventures, fusie en overname en aansprakelijkheid

di 17-11-20
13:00 - 16:15 uur
Online
3 NOvA PO / 3 KNB PE
 
 

In deze cursus staan machtsverhoudingen binnen de vennootschap centraal en bespreekt prof. mr. Kid Schwarz de positie van aandeelhouders in relatie tot het management van de vennootschap. Hierbij trekt hij een parallel met de verwante rechtsvorm van de commanditaire vennootschap.

Prof. mr. Kid Schwarz bespreekt hoe in de loop der tijden de inhoud van het vennootschappelijk belang, als richtsnoer voor bestuurders en commissarissen, is gewijzigd. Deze perspectiefwijziging heeft directe gevolgen voor de invulling van taken en aansprakelijkheden van bij de vennootschap betrokken functionarissen, zoals commissarissen en accountants.

Daarnaast komt aan bod wat de ‘eigenstandige’ taak van het bestuur is in vennootschappen waar aandeelhouders nauw betrokken zijn bij het beleid dat in de vennootschap wordt gevoerd. Hierbij bespreekt de docent de joint-venture verhoudingen, alsook de spanningen die ontstaan in groepsrelaties. In de cursus komen uiteraard recente uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad aan de orde.

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

12:30Ontvangst online

13:00Deel I - Machtsverhoudingen binnen de vennootschap

Inleiding
Positie aandeelhouders in relatie tot het management van de vennootschap
Commanditaire vennootschap

14:00Pauze

14:05Deel II - Machtsverhoudingen binnen de vennootschap

De gewijzigde inhoud vennootschappelijke belang
De gevolgen van deze perspectiefwijziging
Taak van het bestuur

15:05Pauze

15:15Deel III - Machtsverhoudingen binnen de vennootschap

Aandeelhouders die betrokken zijn bij het beleid van de vennootschap
Joint-venture verhoudingen
Spanningen in groepsrelaties
Uitspraken Ondernemingskamer en Hoge Raad
Uw vragen

16:15Einde online cursus

Sprekers

 
prof. mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law en Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly

Meer