mevrouw F. Zijdenbos-Jansen Burgerlijk procesrechtCursussen voor de juridisch secretarieel medewerker NvT 1 0 open nvt 285 21.0 0 Cursus 2022-05-30 https://legalplanet.nl/cursus/inleiding-procesrecht-voor-de-juridisch-secretaresse-8-4-copy-copy/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-05-30 13:00:00 16:30:00 12:30 Ontvangst met inlooplunch

13:00 begin cursus

Dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
Competentieregels

14:00 Pauze

14:15 vervolg cursus

Bijzondere procedures
Diverse termijnen

15:15 Pauze

15:30 Vervolg cursus

Basis beslag- en executierecht
Vragen uit eigen praktijk

16:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtOndernemingsrecht, InsolventierechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-05-31 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-opstellen-en-beoordelen-van-contracten/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-05-31 09:30:00 12:50:00 9:00 Ontvangst online cursus

09:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde cursus

Vergeet u niet de controlevragen te beantwoorden?

]]>
mr. W.J Ausma Strafrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-06-03 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-strafprocesrecht-en-processtrategie-5/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-03 10:00:00 15:00:00 09:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Start cursus

11:30 Korte pauze

11:45 Vervolg cursus

13:15 Lunchpauze

14:00 Vervolg cursus

15:00 Einde cursus

]]>
mr. C. Jakimowicz Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtIE-recht, ICT-recht, Privacyrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-06-09 https://legalplanet.nl/cursus/online-privacy-in-arbeidsrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-09 09:30:00 13:00:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Wettelijk kader privacy werknemers

Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen?
Wanneer is de AVG / UAVG van toepassing?
Wat is de exposure bij overtreding?
Wat is een persoonsgegeven?
Wat is het verwerken van persoonsgegevens? Verwerking van bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens

De zieke werknemer

Welke gegevens mag een werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer verwerken.
Hoe om te gaan met alcohol en drugscontrole?
Wat kan een werkgever wel en niet van een werknemer verlangen in verband met Covid?
Waar moet de werkgever vanuit privacy perspectief bekeken rekening mee houden bij de controle van de zieke werknemer?

10:30 Pauze

10:45 Doelbinding en grondslagen

Welke gegevens mag de werkgever wanneer en waarvoor verwerken?
Kan een werkgever de gegevens uit het beveiligingssysteem gebruiken om te controleren of werknemers zich aan werktijden houden?
Kan de werkgever aan een werknemer toestemming vragen voor de gegevensverwerking?
Wat moet de werkgever ter zake de verwerking van persoonsgegevens wel en vooral niet opnemen in een arbeidsovereenkomst?

Monitoring werknemersgedrag (e-mail, camera, telefoon, Track & Trace in auto’s) en onrechtmatig verkregen bewijs

Controle op telefoon, e-mail en camera: wat is wel en niet toegestaan?
Onrechtmatig verkregen bewijs: en nu?
Wat moet er in een e-mail en camera regeling worden opgenomen?
Waar moet de werkgever rekening mee houden bij het inschakelen van een recherchebureau?

Het inzagerecht

Het inzagerecht: wat houdt dat in?
Kan inzage worden geweigerd?
Hoe moet de werkgever daaraan gehoor geven?
Houdt het inzagerecht in dat ook een kopie van documenten moet worden gegeven?

11:45 Pauze

12:00 Bewaartermijnen personeelsgegevens en het digitaliseren van personeelsdossiers

Hoe lang mogen personeelsgegevens worden bewaard?
En wat moet de werkgever in het geval van digitaliseren inregelen om te voldoen aan de privacywetgeving?

Social media

Is een social mediacode verplicht?
Wat moet daarin staan?
Wat is verstandig in de arbeidsovereenkomst op te nemen ter zake social media?
Wat kan een werkgever ondernemen bij ongewenste uitlatingen over werknemers via social media?
Kan een werkgever het gebruik van social media verbieden?

Overgang van onderneming / Due diligence

Een overname: wat kan de werkgever wel en niet aan informatie verstrekken?
En hoe moet de werkgever in dat kader bijvoorbeeld met het personeelsdossier omgaan?

Sollicitatie

Mag informatie via het internet verkregen worden gebruikt in de solliciatieprocedure?

13:00 Einde cursus

]]>
mr. W. Feenstra Actueel aanbod online cursussenIntervisieBeroepsvaardigheden NvT 2 0 open nvt 295 21.0 0 4 Cursus 2022-06-14 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-intervisie-14-juni-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-14 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
2022-06-14 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
mr. E.P.W. Korevaar HuurrechtNotariaatVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 375 21.0 0 5 Cursus 2022-06-15 https://legalplanet.nl/cursus/verdiepingscursus-huurrecht-5-2/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-15 10:00:00 16:30:00 09:30 Inloop met koffie en thee

10:00 Begin cursus

1. Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
• Tips en trucs voor het werken met modelovereenkomsten
2. Renovatie van het gehuurde
• Wanneer moet de huurder van woonruimte meewerken aan renovatie van het gehuurde?
• Waaruit bestaat een redelijk voorstel?
• Wanneer bestaat bij renovatie van woonruimte aanspraak op een verhuiskostenvergoeding
• Wanneer mag de verhuurder van winkelruimte de huurovereenkomst opzeggen wegens renovatie van de bedrijfsruimte die niet kan worden uitgevoerd zonder beëindiging van de huur?

11:30 Pauze

11:45 Vervolg cursus

3. Huurprijstoetsing van winkelruimte
• Wanneer is vaststelling van de nadere huurprijs mogelijk?
• Wanneer is sprake van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse?
• Tips en trucs voor nadere vaststelling van de huurprijs

13:00 Lunchpauze

13:45 Vervolg cursus

4. Procesrechtelijke valkuilen en trucs
• Welke rechter is bevoegd van het geschil kennis te nemen?
• Is een voorwaardelijk verzoek in 230a-procedures mogelijk?
• De verhouding tussen een 304-beschikking en de 303-procedure
• Kan een beëindigingsvordering uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard?
• Wat is de maatstaf voor schorsing van een vonnis in een executiegeschil?

15:00 Pauze

15:15 vervolg cursus

16:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-06-16 https://legalplanet.nl/cursus/contractenrecht-updates-5/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-16 09:30:00 12:50:00 09:00 Ontvangst online cursus

09:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-06-17 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-wwft-voor-advocaten-zonder-wwft-praktijk-3/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-17 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online cursus

12:00 Start online cursus

14:00 Einde online cursus

]]>
N. Schenk Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 2 0 open nvt 395 21.0 0 6 Cursus 2022-06-20 https://legalplanet.nl/cursus/procederen-wia-zaken/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-20 13:00:00 16:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 De arbeidsdeskundige beoordeling

14:30 Middagbreak

15:00 Vervolg - De arbeidsdeskundige beoordeling

16:30 Einde cursus - Deel I

]]>
2022-06-20 13:00:00 16:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 De verzekeringsgeneeskundige beoordeling

14:30 Middagbreak

15:00 Vervolg - De verzekeringsgeneeskundige beoordeling

16:30 Einde cursus

]]>
mr. S.M.A.M. Venhuizen Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-06-22 https://legalplanet.nl/cursus/contracteren-en-bewijzen-22-juni-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-22 09:30:00 12:50:00 9:00 Inloop online cursus

9:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. O.L. van Daalen Actueel aanbod online cursussenIE-recht, ICT-recht, PrivacyrechtNotariaat NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-06-23 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-privacyrecht-online/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-23 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Deel I

Waar moet je op letten bij internationale gegevensdoorgifte?
Hoe schrijf je een data protection impact assessment?
Wat is de belangrijkste Europese privacyjurisprudentie van de afgelopen tijd?

11:00 Pauze

11:15 Deel II

Wat zijn de belangrijkste opinies van de EDPB?
Wat waren aandachtspunten van de toezichthouder in de afgelopen jaren, en wat kunnen we daaruit leren?
Wat betekent de DSA voor de privacypraktijk?

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. W. Feenstra Actueel aanbod online cursussenIntervisieBeroepsvaardigheden NvT 2 0 open nvt 295 21.0 0 4 Cursus 2022-06-23 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-intervisie-23-juni-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-23 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
2022-06-23 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
prof. mr. C.A. Schwarz NotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-06-24 https://legalplanet.nl/cursus/modernisering-van-het-ondernemingsrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-24 10:00:00 15:00:00 9:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Blok I

12:00 Lunch

13:00 Blok II

15:00 Einde cursus

]]>
Prof. mr. P.G.F.A. Geerts Actueel aanbod online cursussenIE-recht, ICT-recht, Privacyrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-06-28 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-intellectuele-eigendom-online/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-06-28 09:30:00 12:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I - Jurisprudentie en actualiteiten

11:00 Pauze

11:15 Deel II - Jurisprudentie en actualiteiten:

12:45 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols Personen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 315 21.0 0 4 Cursus 2022-06-28 https://legalplanet.nl/cursus/de-legitieme-portie/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-28 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Begin cursus

15:00 Pauze met broodje en warme snack

15:30 Vervolg cursus

17:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling mr. M.V. Ulrici Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 375 21.0 0 5 Cursus 2022-06-29 https://legalplanet.nl/cursus/ontslagrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-06-29 10:00:00 16:00:00 9:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Deel I

11:15 Pauze

11:25 Deel II

12:40 Lunchpauze

13:20 Deel III

14:35 Pauze

14:45 Deel IV

16:00 Einde cursus

]]>
mr. M. Fornier mr. S. Koomen Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtBurgerlijk procesrechtIE-recht, ICT-recht, PrivacyrechtOndernemingsrecht, InsolventierechtBeroepsvaardigheden NvT 1 0 open nvt 295 21.0 0 3 Cursus 2022-07-01 https://legalplanet.nl/cursus/legal-design-in-de-procespraktijk/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-01 13:00:00 16:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 1: Intro

- Wie zijn wij?
- Wat is legal design? En wat is het niet?
- Hoe is legal design ontstaan?

13:15 Deel I - Legal Design in de procespraktijk

14:30 Pauze

15:00 Deel II - Legal Design in de procespraktijk

16:30 Einde cursus

]]>
mr. dr. P.J. van der Plank Burgerlijk procesrecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-07-04 https://legalplanet.nl/cursus/burenrechtelijke-geschillen/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-04 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Start cursus

- Inleiding in het Burenrecht
- Onrechtmatige hinder

14:30 Pauze

14:45 Vervolg cursus

- Grensgeschillen
- Beplantingen op en rondom de erfgrens

16:15 Pauze met warme snack

16:30 Vervolg cursus

- Vensters en balkons

17:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-07-05 https://legalplanet.nl/cursus/online-modelovereenkomst-arbeidsrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-07-05 10:00:00 12:15:00 09:30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

11:00 Pauze

11:15 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. S.M.A.M. Venhuizen Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-07-05 https://legalplanet.nl/cursus/masterclass-tactisch-procederen/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-05 13:00:00 17:30:00 12.30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Aanvang cursus

15:00 Pauze met warme snack

15:30 Vervolg cursus

17:30 Einde cursus

]]>
prof.mr.dr. S. Brinkhoff Strafrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-07-05 https://legalplanet.nl/cursus/verweren-in-het-strafrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-05 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Begin cursus

15:00 Pauze met broodje en warme snack

15:30 Vervolg cursus

17:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. J. Roest mr. S.C.M. van Thiel mr. A.J.P. Schild NotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 395 21.0 0 6 Cursus 2022-07-06 https://legalplanet.nl/cursus/bestuurdersaansprakelijkheid-actualiteiten/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-06 10:00:00 17:00:00 9:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Deel I - Joti Roest

Aansprakelijkheid van bestuurders ex artikel 2:9 BW
Aansprakelijkheid voor vermogensonttrekkingen ex 2:216 BW

11:00 Deel II - Stein van Thiel

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:138/248 BW
Wanbeleid (enquête) en bestuurdersaansprakelijkheid

12:00 Lunch

12:45 Deel III - Alexander Schild

Aansprakelijkheid bestuurders ex artikel 6:162 BW
Aansprakelijkheid ex artikel 2:11 BW

13:45 Deel IV - Joti Roest

Aansprakelijkheid bestuurders van non-profit rechtspersonen;
komend recht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

14:45 Pauze

15:00 Deel V - Stein van Thiel

Bestuurdersaansprakelijkheid: decharge, contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen, verzekering
Bestuurdersaansprakelijkheid en IPR

15:45 Deel VI - Alexander Schild

Aansprakelijkheid van bestuurders voor
misleidende financiële verslaglegging, 2:139/249
Bestuurdersaansprakelijkheid 36 InvW/23 WVDB
Civielrechtelijk bestuursverbod

16:30 Deel VII - Vragen en casus

17:00 Einde cursus

]]>
mr. E.P.W. Korevaar HuurrechtNotariaatVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-07-06 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-actualiteiten-huurrecht/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online 2022-07-06 13:00:00 16:30:00 13:00 Start online cursus

Actualiteiten 2022 met nieuwe wet-, regelgeving en de meest actuele jurisprudentie

14.30 Korte pauze

14.45 Volg cursus

Actualiteiten 2022 met nieuwe wet-, regelgeving en de meest actuele jurisprudentie

16:20 Einde cursus

]]>
mr. E. Wits N. Schenk Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 315 21.0 0 4 Cursus 2022-07-07 https://legalplanet.nl/cursus/ins-en-outs-loonsanctie/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-07-07 13:00:00 17:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 Deel I

14:30 Pauze

14:45 Deel II

16:00 Pauze

16:15 Deel III

17:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. G.A. van der Veen Actueel aanbod online cursussenBestuursrechtHuurrechtNotariaatVastgoedrecht, Omgevingsrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-09-15 https://legalplanet.nl/cursus/online-de-nieuwe-omgevingswet-15-september-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-09-15 13:30:00 17:00:00 13:00 Ontvangst online

13:30 Inleiding over de Omgevingswet:

Stand van zaken wetgevingsproces
Doelstellingen en reikwijdte: belangrijkste veranderingen
De zes kerninstrumenten op hoofdlijnen

Sturingsinstrumenten van provincie en Rijk

14:30 Pauze

14:45 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan, inclusief milieubescherming

De omgevingsvergunning (met name voor bouwen en milieubelastende activiteiten)

15:45 Pauze

16:00 De Aanvullingswet grondeigendom

Van planschade naar nadeelcompensatie

Handhaving

17:00 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. I. Sumner Actueel aanbod online cursussenBeroepsvaardighedenNotariaat NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-09-16 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-zakelijk-engels-voor-juristen-5/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-09-16 09:30:00 12:50:00 09:00 Ontvangst online cursus

09:30 Zakelijk Engels voor juristen deel I

Inventarisatie kennisniveau en vragen
Nederlandse juridische begrippen in het Engels
Tips voor zakelijke e-mails en brieven
‘Veelgemaakte fouten’

10:30 Korte pauze

10:40 Zakelijk Engels voor juristen deel II

Grammatica; juiste toepassing van tijden
Woordenschat
Ruimte voor uw vragen

11:40 Korte pauze

11:50 Legal English

Correct gebruik van Anglo-Amerikaanse terminologie in contracten
Tips voor vertalen
Valkuilen van het contractenrecht
Ruimte voor uw vragen

12:50 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling mr. dr. P. Kruit Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-09-26 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-arbeidsrecht-26-september-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-09-26 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Deel I

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen
Tips voor de praktijk

15:00 Pauze

15:30 Deel II

Kwalificatievraagstukken (wanneer kan ZZP nog wel?)
De eerste payroll/uitzendingsrechtspraak (8a WAADI)
Rechtspraak over bijzondere bedingen, wijziging van arbeidsvoorwaarden, vakantieverlof en cao-recht
Verdere uitwerkingen van het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, welk wetsvoorstel directe impact op uw advisering over studiekostenbedingen en nevenwerkzaamhedenbedingen heeft.
Tips voor de praktijk

17:30 Einde cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenNotariaatWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 Cursus 2022-09-30 https://legalplanet.nl/cursus/de-rol-van-het-notariaat-bij-het-nieuwe-ubo-register-online-30-september-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-09-30 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online

12:00 Algemene inleiding UBO register

12:30 Rol notaris

Inschrijvingsprocedure KvK
De verplichtingen, sancties en uitzonderingen bij de inschrijving van de UBO
Rol notaris bij opgaaf UBO
Aansprakelijkheidsrisico notaris
Inschrijving UBO op grond van welke documentatie (en in welke taal)
Terugmeldplicht
Eerste ervaringen

14:00 Einde online cursus

]]>
mr. A. Wakker Actueel aanbod online cursussenNotariaatPersonen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-10-04 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-actualiteiten-personen-en-familierecht-2/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-10-04 09:30:00 12:50:00 09:00 Ontvangst online cursus

09:30 Begin online cursus

Deel 1

10:30 Korte online pauze

10:40 Vervolg online cursus

Deel 2

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

Deel 3

12:50 Einde online cursus

]]>
prof. mr. G.A. van der Veen Actueel aanbod online cursussenBestuursrechtHuurrechtNotariaatVastgoedrecht, Omgevingsrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-10-04 https://legalplanet.nl/cursus/online-bodem-onder-de-omgevingswet-4-oktober-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-10-04 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Deel I - Bodem onder de Omgevingswet

11:00 Pauze

11:15 Deel II - Bodem onder de Omgevingswet

12:15 Einde online cursus

]]>
mevrouw F. Zijdenbos-Jansen Burgerlijk procesrechtCursussen voor de juridisch secretarieel medewerker NvT 1 0 open nvt 285 21.0 0 Cursus 2022-10-06 https://legalplanet.nl/cursus/basiscursus-nederlands-procesrecht-in-de-praktijk-voor-de-juridische-secretaresse-6-okt-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-10-06 13:00:00 16:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en een broodje

13:00 Begin cursus

14:00 Pauze

14:15 Vervolg cursus

15:30 Pauze

15:45 Vervolg cursus

16:30 Einde cursus

]]>
mr. E. Wits Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 315 21.0 0 4 Cursus 2022-10-07 https://legalplanet.nl/cursus/sociaal-zekerheidsrecht-7-oktober-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-10-07 10:00:00 15:00:00 9:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Deel I

Inleiding Sociaal zekerheidsrecht
Werkloosheidswet, IOAW en IOW

12:00 Lunch

13:00 Deel II

Ziektewet, inclusief eigenrisicodrager
WAO/Wet WIA, inclusief loonsanctie

15:00 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-10-11 https://legalplanet.nl/cursus/onlinegrensoverschrijdend-gedrag-11-oktober-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-10-11 10:00:00 12:15:00 09:30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

11:00 Pauze

11:15 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-10-13 https://legalplanet.nl/cursus/online-nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-13-oktober-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-10-13 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Bestuur en toezicht - Deel I

11:00 Pauze

11:15 Bestuur en toezicht - Deel II

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtNotariaatOndernemingsrecht, InsolventierechtWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-10-14 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-wwft-kantoorbeleid-14-oktober-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-10-14 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online

12:00 Algemene inleiding

Stand van zaken wetgeving
Hoe te anticiperen op de nieuwe wetgeving?
Waar zit het risico?
Actualiteiten Wwft/jurisprudentie/belangrijkste wijzigingen
Uw eigen vragen

12:30 Kantoorbeleid

Wanneer eenvoudig, gewoon en verscherpt toezicht?
Wat te doen bij verscherpt onderzoek?
Het 10-stappenplan voor uw kantoorbeleid: waar moet dit aan voldoen en hoe doet u dit in de praktijk?
Waar loopt u tegen aan?

13:00 Kantoorbeleid in de praktijk

Het opstellen en invullen van uw kantoorbeleid aan de hand van het 10-stappenplan

14:00 Einde online cursus

]]>
mr. A. Wakker Actueel aanbod online cursussenPersonen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-11-03 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-cursus-samengestelde-gezinnen-en-alimentatie-3-nov-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-03 09:30:00 12:50:00 09:00 Ontvangst online cursus

09:30 Start online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. E. Wits Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-11-04 https://legalplanet.nl/cursus/online-de-zieke-werknemer-4-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-04 09:30:00 13:00:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Zieke werknemer - Deel I

10:30 Pauze

10:45 Zieke werknemer - Deel II

11:45 Pauze

12:00 Zieke werknemer - Deel III

13:00 Einde cursus

]]>
mr. S.C.M. van Thiel mr. H. J. Vetter prof. mr. J. Roest NotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 375 21.0 0 5 Cursus 2022-11-07 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-ondernemingsrecht-7-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-11-07 10:00:00 16:00:00 9:30 Ontvangst met koffie en thee

10:00 Deel I

11:15 Pauze

11:25 Deel II

12:40 Lunch

13:20 Deel III

14:35 Pauze

14:45 Deel IV

16:00 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtBurgerlijk procesrechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-11-08 https://legalplanet.nl/cursus/de-vaststellingsovereenkomst-8-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-08 09:00:00 12:15:00 08:45 Ontvangst online cursus

09:00 Start online cursus

10:30 Korte pauze

10:45 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
prof.mr.dr. S. Brinkhoff Strafrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-11-09 https://legalplanet.nl/cursus/verweren-in-het-strafrecht-9-nov-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-09 09:30:00 12:50:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. S.M.A.M. Venhuizen Burgerlijk procesrecht NvT 1 0 open nvt 345 21.0 0 4 Cursus 2022-11-09 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-burgerlijk-procesrecht-9-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-11-09 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Begin cursus

15:00 Pauze met warme snack

15:30 Vervolg cursus

17:30 Einde cursus

]]>
mevrouw F. Zijdenbos-Jansen Burgerlijk procesrechtCursussen voor de juridisch secretarieel medewerker NvT 1 0 open nvt 285 21.0 0 Cursus 2022-11-10 https://legalplanet.nl/cursus/inleiding-procesrecht-voor-de-juridisch-secretaresse-10-nov-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-11-10 13:00:00 16:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en een broodje

13:00 begin cursus

Dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
Competentieregels

14:00 Pauze

14:15 vervolg cursus

Bijzondere procedures
Diverse termijnen

15:15 Pauze

15:30 Vervolg cursus

Basis beslag- en executierecht
Vragen uit eigen praktijk

16:30 Einde cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling mr. dr. P. Kruit Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-11-11 https://legalplanet.nl/cursus/online-arbeidsrecht-actualiteiten-11-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-11 09:30:00 12:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I

11:00 Pauze

11:15 Deel II

12:45 Einde online cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenNotariaatWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 Cursus 2022-11-11 https://legalplanet.nl/cursus/de-rol-van-het-notariaat-bij-het-nieuwe-ubo-register-online-11-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-11 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online

12:00 Algemene inleiding UBO register

12:30 Rol notaris

Inschrijvingsprocedure KvK
De verplichtingen, sancties en uitzonderingen bij de inschrijving van de UBO
Rol notaris bij opgaaf UBO
Aansprakelijkheidsrisico notaris
Inschrijving UBO op grond van welke documentatie (en in welke taal)
Terugmeldplicht
Eerste ervaringen

14:00 Einde online cursus

]]>
N. Schenk Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 2 0 open nvt 395 21.0 0 6 Cursus 2022-11-14 https://legalplanet.nl/cursus/procederen-wia-zaken-14-en-21-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-11-14 13:00:00 16:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 De arbeidsdeskundige beoordeling

14:30 Middagbreak

15:00 Vervolg - De arbeidsdeskundige beoordeling

16:30 Einde cursus - Deel I

]]>
2022-11-14 13:00:00 16:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 De verzekeringsgeneeskundige beoordeling

14:30 Middagbreak

15:00 Vervolg - De verzekeringsgeneeskundige beoordeling

16:30 Einde cursus

]]>
mr. W. Feenstra Actueel aanbod online cursussenIntervisieBeroepsvaardigheden NvT 2 0 open nvt 295 21.0 0 4 Cursus 2022-11-15 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-intervisie-15-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-15 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
2022-11-15 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
mr. T. Novakovski Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtOndernemingsrecht, InsolventierechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 3 Cursus 2022-11-16 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-causaliteit-16-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-16 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online cursus

10:00 Start online cursus

blok 1

11:00 Korte pauze

11:15 Vervolg online cursus

blok 2

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. E. Wits Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-11-17 https://legalplanet.nl/cursus/online-de-vaststellingsovereenkomst-in-het-arbeidsrecht-17-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-17 09:30:00 11:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I

De vaststellingsovereenkomst in het BW (o.a. bedenktermijn, uitleg, finale kwijting)
Beëindigen bij ziekte, recente ontwikkelingen slapende dienstverbanden, ontslag op staande voet en disfunctioneren

10:30 Pauze

10:45 Deel II

sociaal zekerheidsrecht aspecten
actualiteiten

11:45 Einde online cursus

]]>
mr. dr. P.J. van der Plank Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtVastgoedrecht, Omgevingsrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-11-18 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-cursus-natrekking-18-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-18 10:00:00 13:15:00 9:30 ontvangst online cursus

10:00 Start online cursus

Het onderscheid roerend/ onroerend en kabels en leidingen

11:00 Korte pauze

11:10 Vervolg online cursus

Invulling van de regels omtrent natrekking in de rechtspraak

12:10 Korte pauze

12:15 Vervolg online cursus

Doorbreken van natrekking: opstalrechten en mandeligheid

13:15 Einde online cursus

]]>
mr. C. Jakimowicz Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtIE-recht, ICT-recht, Privacyrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-11-22 https://legalplanet.nl/cursus/online-privacy-in-arbeidsrecht-22-noevmber-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-22 09:30:00 13:00:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Wettelijk kader privacy werknemers

Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen?
Wanneer is de AVG / UAVG van toepassing?
Wat is de exposure bij overtreding?
Wat is een persoonsgegeven?
Wat is het verwerken van persoonsgegevens? Verwerking van bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens

De zieke werknemer

Welke gegevens mag een werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer verwerken.
Hoe om te gaan met alcohol en drugscontrole?
Wat kan een werkgever wel en niet van een werknemer verlangen in verband met Covid?
Waar moet de werkgever vanuit privacy perspectief bekeken rekening mee houden bij de controle van de zieke werknemer?

10:30 Pauze

10:45 Doelbinding en grondslagen

Welke gegevens mag de werkgever wanneer en waarvoor verwerken?
Kan een werkgever de gegevens uit het beveiligingssysteem gebruiken om te controleren of werknemers zich aan werktijden houden?
Kan de werkgever aan een werknemer toestemming vragen voor de gegevensverwerking?
Wat moet de werkgever ter zake de verwerking van persoonsgegevens wel en vooral niet opnemen in een arbeidsovereenkomst?

Monitoring werknemersgedrag (e-mail, camera, telefoon, Track & Trace in auto’s) en onrechtmatig verkregen bewijs

Controle op telefoon, e-mail en camera: wat is wel en niet toegestaan?
Onrechtmatig verkregen bewijs: en nu?
Wat moet er in een e-mail en camera regeling worden opgenomen?
Waar moet de werkgever rekening mee houden bij het inschakelen van een recherchebureau?

Het inzagerecht

Het inzagerecht: wat houdt dat in?
Kan inzage worden geweigerd?
Hoe moet de werkgever daaraan gehoor geven?
Houdt het inzagerecht in dat ook een kopie van documenten moet worden gegeven?

11:45 Pauze

12:00 Bewaartermijnen personeelsgegevens en het digitaliseren van personeelsdossiers

Hoe lang mogen personeelsgegevens worden bewaard?
En wat moet de werkgever in het geval van digitaliseren inregelen om te voldoen aan de privacywetgeving?

Social media

Is een social mediacode verplicht?
Wat moet daarin staan?
Wat is verstandig in de arbeidsovereenkomst op te nemen ter zake social media?
Wat kan een werkgever ondernemen bij ongewenste uitlatingen over werknemers via social media?
Kan een werkgever het gebruik van social media verbieden?

Overgang van onderneming / Due diligence

Een overname: wat kan de werkgever wel en niet aan informatie verstrekken?
En hoe moet de werkgever in dat kader bijvoorbeeld met het personeelsdossier omgaan?

Sollicitatie

Mag informatie via het internet verkregen worden gebruikt in de solliciatieprocedure?

13:00 Einde cursus

]]>
prof. mr. J.B. Huizink Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-11-23 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-insolventierecht-online-23-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-23 15:00:00 17:15:00 14:30 Ontvangst online

15:00 Actualiteiten Insolventierecht - Deel I

Insolventie
Financiering
Herstructurering
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aandeelhoudersleningen, flex-bv, concernaansprakelijkheid, draagplicht en regres, de 403-verklaring, etcetera

16:00 Pauze

16:15 Actualiteiten Insolventierecht - Deel II

Recente pre-packs en doorstarts
Recente ontwikkelingen en jurisprudentie:
- pauliana,
- wederkerige overeenkomsten en
- bestuurdersaansprakelijkheid
Ruimte voor uw vragen

17:15 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. I. Sumner Actueel aanbod online cursussenNotariaatPersonen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-11-24 https://legalplanet.nl/cursus/basiscursus-ipr-familierecht-24-nov-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-24 09:30:00 12:50:00 09:00 Ontvangst online cursus

09:30 Begin online cursus

IPR echtscheiding

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

IPR gezag en alimentatie

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

Huwelijksvermogensrecht

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. dr. P. Kruit Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-11-25 https://legalplanet.nl/cursus/onlinedossieropbouw-bij-disfunctioneren-25-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-25 10:00:00 12:15:00 09:30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

11:00 Pauze

11:15 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
prof. mr. C.A. Schwarz Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-11-28 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-bedrijfsopvolging-in-het-familiebedrijf-28-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-28 09:30:00 12:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Blok I

11:00 Pauze

11:15 Blok II

12:45 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-11-29 https://legalplanet.nl/cursus/online-concurrentiebeding-29-november-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-11-29 10:00:00 12:15:00 09:30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

11:00 Pauze

11:15 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. A. Wakker Personen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-12-01 https://legalplanet.nl/cursus/alimentatierecht-en-rekenen/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-01 09:30:00 12:50:00 9:00 Ontvangst online cursus

9:30 begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. E. Wits N. Schenk Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 315 21.0 0 4 Cursus 2022-12-02 https://legalplanet.nl/cursus/ins-en-outs-loonsanctie-2-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-12-02 10:00:00 15:00:00 9:30 Inloop met koffie en thee

10:00 Deel I

11:30 Pauze

11:45 Deel II

12:45 Lunch

13:30 Deel III

15:00 Einde cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtNotariaatOndernemingsrecht, InsolventierechtWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-02 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-verdieping-wwft-en-het-nieuwe-ubo-register-2-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-02 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online cursus

12:00 Start online cursus

14:00 Einde online cursus

]]>
mr. T. Novakovski Burgerlijk procesrechtOndernemingsrecht, InsolventierechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 315 21.0 0 4 Cursus 2022-12-06 https://legalplanet.nl/cursus/schadeclaims-in-de-praktijk-6-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-12-06 13:00:00 17:30:00 12:30 Ontvangst met koffie en thee

13:00 Begin cursus

15:00 Pauze met warme snack

15:30 Vervolg cursus

17:30 Einde cursus

]]>
Prof. mr. P.G.F.A. Geerts Actueel aanbod online cursussenIE-recht, ICT-recht, Privacyrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-09 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-intellectuele-eigendom-online-9-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-09 09:30:00 12:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I - Jurisprudentie en actualiteiten

11:00 Pauze

11:15 Deel II - Jurisprudentie en actualiteiten:

12:45 Einde online cursus

]]>
prof.mr.dr. S. Brinkhoff Strafrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-09 https://legalplanet.nl/cursus/online-actualiteiten-strafprocesrecht-en-processtrategie/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-09 09:30:00 13:00:00 09:00 Ontvangst online cursus

9:30 Start online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde cursus

]]>
N. Schenk Arbeidsrecht, AmbtenarenrechtSociaal zekerheidsrecht NvT 1 0 open nvt 285 21.0 0 3 Cursus 2022-12-12 https://legalplanet.nl/cursus/eigenrisicodragerschap-voor-wga-zw-en-ww-12-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-12-12 13:00:00 16:30:00 12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 Deel I

14:30 Middagbreak

15:00 Deel II

16:30 Einde cursus

]]>
mr. W. Feenstra Actueel aanbod online cursussenIntervisieBeroepsvaardigheden NvT 2 0 open nvt 295 21.0 0 4 Cursus 2022-12-12 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-intervisie-12-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-12 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
2022-12-12 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
mr. H.J. de Kloe Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-13 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-actualiteiten-whoa-13-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-13 10:00:00 12:15:00 9.30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

11:00 Pauze

11:15 Vervolg online cursus

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. dr. P.J. van der Plank Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-13 https://legalplanet.nl/cursus/burenrechtelijke-geschillen-online-13-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-13 10:00:00 13:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Start online cursus

- Inleiding in het Burenrecht
- Onrechtmatige hinder

11:00 Korte pauze

11:10 Vervolg cursus

- Grensgeschillen
- Beplantingen op en rondom de erfgrens

12:10 Korte pauze

12:15 Vervolg cursus

- Vensters en balkons

13:15 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. J.H. Even mr. M.A.I. Gerards prof. mr. dr. A.R. Houweling mr. M.V. Ulrici mr. dr. P. Kruit Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 395 21.0 0 6 Cursus 2022-12-14 https://legalplanet.nl/cursus/legalplanet-arbeidsrechtcongres-2022-14-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Hotel Breukelen 3621 LK Stationsweg 91 Breukelen 2022-12-14 09:30:00 17:00:00 9:00 Ontvangst met koffie en thee

9.30 Spreker 1

10:45 Pauze

10:55 Spreker 2

12:10 Lunchpauze

12:50 Spreker 3

14:05 Pauze

14:15 Spreker 4

15:30 Pauze

15:45 Spreker 5

17:00 Einde congres

]]>
prof. mr. C.A. Schwarz Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-15 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-machtsverhoudingen-in-de-vennootschap-15-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-15 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Blok I

11:00 Pauze

11:15 Blok II

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. W. Feenstra Actueel aanbod online cursussenIntervisieBeroepsvaardigheden NvT 2 0 open nvt 295 21.0 0 4 Cursus 2022-12-15 https://legalplanet.nl/cursus/nieuw-online-intervisie-15-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-15 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
2022-12-15 15:00:00 17:00:00 14:45 Ontvangst online bijeenkomst

15:00 Start online bijeenkomst

17:00 Einde online bijeenkomst

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-16 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-wwft-voor-advocaten-zonder-wwft-praktijk-3-16-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-16 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online cursus

12:00 Start online cursus

14:00 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. I. Sumner Actueel aanbod online cursussenPersonen- en Familierecht, Erfrecht NvT 1 0 open nvt 215 21.0 0 3 Cursus 2022-12-19 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-afstamming-gezag-en-omgang-12-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-19 09:30:00 12:50:00 9:00 Aanvang online cursus

9:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. C. Jakimowicz Actueel aanbod online cursussenIE-recht, ICT-recht, PrivacyrechtArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-19 https://legalplanet.nl/cursus/online-inzagerecht-19-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-19 10:00:00 12:15:00 9:30 Ontvangst online

10:00 Deel I - Inzagerecht

11:00 Pauze

11:15 Deel II - Inzagerecht

12:15 Einde online cursus

]]>
mr. S.M.A.M. Venhuizen Actueel aanbod online cursussenBurgerlijk procesrechtVerbintenissenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-21 https://legalplanet.nl/cursus/contracteren-en-bewijzen-21-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-21 09:30:00 12:50:00 9:00 Aanvang online cursus

9:30 Begin online cursus

10:30 Korte pauze

10:40 Vervolg online cursus

11:40 Korte pauze

11:50 Vervolg online cursus

12:50 Einde online cursus

]]>
mr. S.E. Storm mr. M. Kamps Actueel aanbod online cursussenNotariaatOndernemingsrecht, Insolventierecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-21 https://legalplanet.nl/cursus/online-aandeelhoudersovereenkomst-21-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-21 09:30:00 13:00:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I - De aandeelhoudersovereenkomst

10:30 Pauze

10:45 Deel II - De aandeelhoudersovereenkomst

11:45 Pauze

12:00 Deel III - De aandeelhoudersovereenkomst

13;00 Einde online cursus

]]>
prof. mr. dr. A.R. Houweling mr. dr. L. Sprengers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, Ambtenarenrecht NvT 1 0 open nvt 249 21.0 0 3 Cursus 2022-12-22 https://legalplanet.nl/cursus/online-corporate-arbeidsrecht-22-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-22 09:30:00 12:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I

11:00 Pauze

11:15 Deel II

12:45 Einde online cursus

]]>
mr. O.L. van Daalen Actueel aanbod online cursussenIE-recht, ICT-recht, PrivacyrechtNotariaat NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-22 https://legalplanet.nl/cursus/actualiteiten-privacyrecht-online-22-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-22 09:30:00 11:45:00 9:00 Ontvangst online

9:30 Deel I

Waar moet je op letten bij internationale gegevensdoorgifte?
Hoe schrijf je een data protection impact assessment?
Wat is de belangrijkste Europese privacyjurisprudentie van de afgelopen tijd?

10:30 Pauze

10:45 Deel II

Wat zijn de belangrijkste opinies van de EDPB?
Wat waren aandachtspunten van de toezichthouder in de afgelopen jaren, en wat kunnen we daaruit leren?
Wat betekent de DSA voor de privacypraktijk?

11:45 Einde online cursus

]]>
mr. dr. B. Snijder-Kuipers Actueel aanbod online cursussenArbeidsrecht, AmbtenarenrechtWWFT en UBO NvT 1 0 open nvt 169 21.0 0 2 Cursus 2022-12-23 https://legalplanet.nl/cursus/online-cursus-wwft-voor-advocaten-zonder-wwft-praktijk-23-december-2022/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl Online Online 2022-12-23 12:00:00 14:00:00 11:30 Ontvangst online cursus

12:00 Start online cursus

14:00 Einde online cursus

]]>
NvT 1 0 open nvt 1699 21.0 0 Cursus 2050-01-01 https://legalplanet.nl/cursus/po-pe-punten-pakket-verlenging/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl 2050-01-01 13:47:00 00:00:00 nvt NvT 1 0 open nvt 1750 21.0 0 Cursus 2050-07-04 https://legalplanet.nl/cursus/legalplanet-po-pe-punten-pakket/ Lexlumen 030 - 265 72 06 info@lexlumen.nl 2050-07-04 19:05:00 00:00:00 nvt