030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 

mr. dr. L. Sprengers

Advocaat en partner bij Sprengers Advocaten

 
 

Loe Sprengers is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief te Utrecht, sinds 2012 Sprengers Advocaten geheten, dat zich gespecialiseerd heeft op het terrein van het medezeggenschapsrecht, collectief en individueel arbeidsrecht.
Hij schrijft geregeld in vakbladen over uiteenlopende onderwerpen, die betrekking hebben op de Wet op de ondernemingsraden en het arbeidsrecht.
In december 1998 is hij gepromoveerd op een onderzoek over de invoering van de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid. In dit onderzoek is hij ingegaan op de vraag wat de gevolgen zijn voor het ambtenarenrecht, indien er voor zou worden gekozen, gelijk als geschied is op het terrein van de medezeggenschap, om te komen tot één uniform arbeidsrecht voor werknemers en ambtenaren.
Van 2002-2012 is hij als bijzonder hoogleraar werkzaam geweest op de Albeda-leerstoel bij de Universiteit Leiden en in 2007/2008 is hij tevens hoogleraar Sociaal recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg geweest. Vanaf 2017 is hij verbonden aan de Erasmus School of Law en betrokken bij de Master Arbeidsrecht.
Hij is voorzitter en lid van verscheidene beroeps –en adviescommissies, zowel in de private als de publieke sector, die beslissen over (collectief) arbeidsrechtelijke geschillen.


Geplande cursussen van mr. dr. L. Sprengers bij LegalPlanet

€249

Nieuw! Online cursus Corporate Arbeidsrecht

Tijdens deze online cursus bespreken prof. mr. dr. Ruben Houweling en mr. dr. Loe Sprengers het corporate arbeidsrecht uitgebreid. Deze twee...

prof. mr. dr. A.R. Houweling

mr. dr. L. Sprengers

3 NOvA PO  
249 euro
22-12-22
9:30 - 12:45 uur
Online