030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€189

Online cursus Bodem onder de Omgevingswet

publiek- en privaatrechtelijke aspecten

di 26-11-24
10:00 - 12.15 uur
Online
2 NOvA PO / 2 KNB PE
 
 

Zeer actueel! Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet is ook het bodembeschermingsrecht onder het bereik van de algemene systematiek van de Omgevingswet gekomen. De docent, prof. mr. Gerrit van der Veen start tijdens deze cursus met een korte terugblik op het oude recht van de Wet bodembescherming. Dat blijft namelijk voor een aantal gevallen nog gelden en is bovendien tot nu toe het referentiepunt.

Vervolgens komt het nieuwe wettelijke instrumentarium aan de orde. Dat berust op drie pijlers:

1. het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie);

2. het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies);

3. het op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende historische verontreinigingen (beheer historische verontreinigingen).

Ook besteedt de docent aandacht aan het overgangsrecht en de relevantie van het nieuwe recht in privaatrechtelijke verhoudingen, zoals koop/verkoop. De praktijk was bekend met clausules omtrent toewijzing van aansprakelijkheden aan de hand van (bijvoorbeeld) saneringsplannen of besluiten van het bevoegd gezag. Die zijn veranderd en dus moeten veel voorkomende contractuele clausules tegen het licht gehouden worden, met aandacht voor (eventueel) overgangsrecht en voor het nieuwe recht onder de Omgevingswet.

Onderwerpen zijn:

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten en notarissen
Niveau: 
basis en actualiteiten

 

Programma

 

Programma

10.00Start online cursus

Deel I - Bodem onder de Omgevingswet

11.00Pauze

11.15Vervolg online cursus

Deel II - Bodem onder de Omgevingswet

12.15Einde online cursus

Sprekers

 
prof. mr. G.A. van der Veen

Advocaat bij AKD, bijzonder hoogleraar Milieurecht Rijksuniversiteit Groningen.

Meer

 

 

Vergelijkbare cursussen

 
€249

Nieuw! Online cursus Milieu in de Omgevingswet

Zeer actueel! Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Tijdens deze nieuwe online cursus bespreekt de docent Lukas Baars het onde...

Mr. L. Baars

Partner/sr. adviseur fysieke leefomgeving bij adviesbureau KokxDeVoogd

3 NOvA PO / 3 KNB PE  
249 euro
23-05-24
9.30 - 13.00 uur
Online